ביטוח רכב

סוגי הביטוח השונים הקיימים כוללים:
ביטוח חובה: פוליסת ביטוח חובה לרכב מעניקה כיסוי לנזקי גוף, ביטוח חובה לרכב מחייב בהתאם לחוק.
ביטוח צד שלישי, או צד ג': פוליסת ביטוח המעניקה מעניק כיסוי (מצומצם) לנזקים אפשריים לצד שלישי כתוצאה משימוש בכלי הרכב. הפרמטרים שיש לבחון בעת עריכת כיסוי ביטוח חבות לצד שלישי בלבד: גבולות אחריות וסכומי הביטוח למקרה של פיצוי נדרש| סיוע והגנה משפטית בעת קרות מקרה תביעה.
ביטוח מקיף: פוליסת ביטוח המעניקה כיסוי לנזקים אפשריים לכלי הרכב כתוצאה מחלילה,תאונה, גניבה,אש, התפוצצות, מעשה זדון וחבלה, סערה ושיטפונות. הפרמטרים שיש לבחון בעת עריכת כיסוי ביטוח מקיף: גיל הנהגים ברכב,סוג הרכב -פרטי, מסחרי וכו', ניסיון תביעות קודם, צפי לפחת ובלאי שנתי של כלי הרכב,תוספות/ התקנים קיימים ברכב.