ביטוח רכוש: תכולה בבית הינו מגן הגנה משמעותי במקרה של חלילה נזקים הבאים:
פריצה, גניבה ושוד, שריפה, נזקי טבע. עוד במסגרת ביטוח תכולה ניתן לקבל כיסוי ביטוח למקרים:
שבר שמשות, אסלות וכיורים בבית, כיסוי למשטחי שיש וזכוכית, כיסוי למקרה של נזק גוף לצד שלישי.
בעת עריכת כיסוי ביטוח תכולה יילקחו בחשבון מספר פרמטרים כדוגמת: דוח סוקר מפורט, פעילות מונעת זיהוי נקודות סיכון אפשריות מראש ומתן מענה בהתאם. 
במסגרת ביטוח הרכוש ניתן לקבל כ
יסוי ביטוח לחפצי אומנות ומוצרים יקרי ערך מסייע רבות בפיצוי נזק אפשרי כתוצאה מהסיבות הבאות: פריצה, גניבה ושוד, שריפה, נזקי טבע. במסגרת ביטוח ייחודי זה לפיו יופעל עקרון "כל הסיכונים" ניתן להעניק כיסוי ביטוח לתכשיטים ופרטי לבוש יוקרתיים גם מחוץ לבית.בעת עריכת כיסוי ביטוח זה יילקחו בחשבון מספר פרמטרים כדוגמת: דוח סוקר מפורט המכיל את החפצים ופרטי היוקרה לפני קרות אירוע נזק כלשהו. הרחבת ביטוח לחפצים לפי ערך קיים.

סוגי הביטוח השונים הקיימים כוללים:

ביטוח מבנה: פוליסת ביטוח מבנה מחייבת בעיקר עבור לוקחי משכנתאות כחלק מפיזור הסיכון של הבנק המלווה. כיסוי זה נועד לכסות נזקים אפשריים ובלתי צפויים דוגמת אש, שיטפון, הרס או חלילה רעידת אדמה.
בעת עריכת כיסוי ביטוח מבנה יילקחו בחשבון מספר פרמטרים כדוגמת: סוג הדירה והקומה,חומר הבניה, בטון, גגות רעפים, פרטי הבנק המלווה לעריכת ההסכם,עבר ביטוחי קודם במידה והיה למבנה, האם מבנה הדירה יהיה ריק ממתגוררים (דירה בלתי תפוסה) לתקופה ממושכת של מעל 60 ימים רצופים. לכיסוי מבנה ניתן להוסיף מספר הרחבות לדוגמא נזקי צנרת ושירות תיקונים.
ביטוח משכנתא: בעת לקיחת הלוואת משכנתא נדרשים לוקחי ההלוואה לערוך ביטוח חיים אשר מבטיח כי במקרה של חלילה מוות של אחד הלווים יבוצע החזר החוב לבנק המלווה באמצעות חברת הביטוח. יש לחדד כי ביטוח זה אינו בא במקום ביטוח חיים אישי . ביטוח חיים להלוואת משכנתא לרוב יהיה בעלות נמוכה מזו של ביטוח חיים פרטי שכן צבירת וותק מסייעת בהחזר ההלוואה ובהפחתת רמת הסיכון לבנק. בעת עריכת כיסוי ביטוח חיים כנגד משכנתא יש לקחת בחשבון מספר פרמטרים כדוגמת: לוח סילוקין מפורט הכולל את תקופת הביטוח וכן את סכומי הביטוח הנדרשים בכל תקופה. התאמת סכום ביטוח בהתאם לגובה ההלוואה.
הוספת כיסוי שחרור מתשלום פרמיה במקרה של חלילה אובדן כושר עבודה כתוצאה מתאונה או מחלה.

ביטוח משכנתא, מבנה ותכולה

women iilustration
ביטוח משכנתא