EAI ביטוח סיכונים והשקעות הינה סוכנות ביטוח מקצועית, חדשנית ומתקדמת המאמינה כי תחומי הביטוח והפיננסים אמורים לספק מכשירי הגנה וסיוע לשמירה על חוסנם הכלכלי וביטחונם הבריאותי והאישי של לקוחותיה. אנו מתמחים במתן כיסויים ופתרונות בתחומי ביטוח רכב ודירה, חיים, בריאות וסיעוד,  פנסיוני, ביטוח ימי וספורט אתגרי, ביטוח עסקי, קרנות השתלמות, קופות גמל ועוד מגוון רחב של כיסויים ופתרונות בהתאמה אישית . EAI שמה לה למטרה להוביל, ליזום ולראות תמיד קדימה כשערכים של מצוינות, חדשנות, הגינות ומהירות תגובה במתן מענה עומדים לנגד עיניה.

הביטוחים שלנו

eai insurance company illustration
women illustration seting with laptop

אנו מאמינים כי תחום הביטוח והפיננסים אמור לספק מכשירי הגנה וסיוע לשמירה על חוסנם הכלכלי וביטחונם הבריאותי והאישי של אזרחי המדינה. הביטוח הינו מגן אמיתי ומקור בטוח לשמירה רציפה על רמת החיים בסטנדרטים גבוהים. כקבוצה המספקת שירותי ביטוח ללקוחותינו, אנו מחויבים לספק להם מכשירים וכלי הגנה מקצועיים ותפעוליים, שיאפשרו להם להתמודד עם רמת השירות הנדרשת. אנו רואים את ייעודינו בהענקת יחס אישי ושירות מקצועי ומסור ללקוחותינו גם בעתות משבר ומצוקה שהם הרגעים שקובעים.

women on bike illustration
purple bubble illustration