top of page
marketing preformance

קרן פנסיה וגמל, קרן השתלמות, תוכניות חסכון וביטוח מנהלים

מגוון התוכניות והאפשרויות:

מגוון השקעות אישי: תכנית חיסכון והשקעה בדיוק בשבילכם. עם מגוון השקעות אישי אתם יכולים לחסוך לכל מטרה. באפשרותכם להשקיע כספים כהפקדה חד פעמית ו/או כחיסכון שוטף בכל סכום ובמגוון מסלולי השקעה בהתאם להעדפותיכם וזאת תוך שמירה על כסף זמין ונזיל בכל עת!
קרן פנסיה :קרן פנסיה מעניקה למבוטח שכיר או עצמאי רמת חיים סבירה בהגיעו לגיל פרישה, לאחר שבמשך שנות העבודה צבר זכויות ושילם תשלומי פנסיה באופן רציף. כספי החיסכון שנצבו בקרן הפנסיה ישמשו לחישוב גובה ההכנסה החודשית בתקופת הפרישה. קרן הפנסיה המקיפה מעניקה כיסוי פנסיית נכות חודשית במקרה של אובדן כושר עבודה ופנסיה לשאירים במקרה של מוות בטרם עת. קרן פנסיה פועלת לפי "תקנון" המחייב אותה להתייחס לכל העמיתים בקרן הפנסיה, תקנון זה ניתן לשינוי והתאמה בהתאם.

ביטוח לגיל השלישי: בעקבות התארכות תוחלת החיים בישראל והצרכים החדשים שנוצרו פותחו מספר פוליסות וכיסויים ביטוחיים. מטרת כיסויים אלו הינה הגנה ותכנון מחושב ומושכל לעתיד, החל מתכנון פיננסי נכון למניעת מצב שבו ייגמר הכסף, צריכת סל חכמה תוך ראייה של העתיד לבוא – מצב בריאותי , סיעוד וחולי . פרמטרים אלו נלקחים בחשבון לטובת יצירת הגנה וכיסוים ביטוחים נכונים ומותאמים.

People-95_edited.png
bottom of page