top of page

התפיסה שלנו וערכי היסוד

ערכי היסוד שלנו:
חדשנות: EAI ביטוח סיכונים והשקעות שואפת להוביל, ליזום ולראות קדימה, פעולות אשר יובילו אותה לפריצות דרך בתחומי הביטוח סיכונים והשקעות .
עסקיות: EAI ביטוח סיכונים והשקעות תנהג כלפי לקוחותיה בגישה עסקית ותספק להם כמה שיותר אפשרויות, מהן יוכלו לבחור ולהחליט על דרך הפעולה הנכונה להם ביותר.
הגינות: EAI ביטוח סיכונים והשקעות לא תנצל לעולם את מעמדה בקבלת החלטות ובביצוע מעשים הגורמים עוול ללקוחותיה.
מצוינות: EAI ביטוח סיכונים והשקעות מתחייבת להגיע לאיכות הביצוע הגבוהה ביותר, גם מעבר לסטנדרטים שקבעה.
מהירות תגובה: EAI ביטוח סיכונים והשקעות תנהג לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו לטובת לקוחותיה מתוך הראייה שלכל תחום בארגון לוח זמנים מוכתב מראש.
לקיחת אחריות: EAI ביטוח סיכונים והשקעות תגלה רגישות והתחשבות בעיתות משבר של לקוחותיה שם נבחן ערך האחריות ותעשה ככל שביכולתה כדי שלקוחותיה יידעו שבעשיית הביטוח הם נוקטים בגישה עסקית נכונה.
גמישות: EAI ביטוח סיכונים והשקעות תשאף לספק את הצרכים הספציפיים של כל לקוחותיה הן ברמת המוצרים והן ברמת השרות.

office iilustration

איך אנחנו עובדים:

כחלק מתפיסתנו להתאמה בין צרכי לקוחותינו ומוצרי הביטוח השונים אנו מרכזים ומבצעים עבורכם את ההשוואות בין פוליסות הביטוח השונות. כל זאת כדי שלא תצטרכו לבצע זאת בעצמכם מתוך מטרה לחסוך לכם זמן יקר בקבלת הצעות מחיר והשוואות מחירי ביטוח הקיימים בשוק. באמצעות מערכת כלי ניתוח והשוואת מחירי ביטוח שפיתחנו  אתם תקבלו את הצעת המחיר המשתלמת והאטרקטיבית ביותר עבורכם.

bottom of page