top of page

אנו עדים למשבר עולמי מתמשך COVID19-נגיף קורונה אשר הוביל את מרבית מדינות העולם לפעול בשפה משותפת ודי זהה בפעולות יזומות בתוך רחבי המדינה ומחוץ אליה דוגמת בידוד/ ריחוק חברתי, סגירת המשק וצמצום מרחבי תנועת האזרחים וכן הטלת הגבלות רחבות מאוד של מרחבי התנועה היבשתיים, הימיים והאוויריים לתוך שטחי המדינה. זו פעם ראשונה בה ניתן לראות כי העולם כולו בכלל והעולם המערבי בפרט מייצר "שפה אחידה" ומשותפת בהתמודדות עם משבר בריאותי זה.

סקירה ענפית  ענף ביטוח בריאות נסיעות לחו"ל במשבר הקורונה

אחד הענפים המרכזיים בשונה מענפים אחרים אשר ספג פגיעה קשה וישירה מאוד במשבר זה הינו ענף התיירות הבינלאומית. ענף זה היה הראשון לספוג וככל ניראה יהיה אחרון לצאת במלואו ממשבר בריאותי זה.

EAI מחלקת מחקר ואסטרטגיה

5.2020

בתקופה זו למדנו וסרקנו מחקרים בינלאומיים, עברנו על נתונים ואלפי פניות בנושא בירור זכויות בכתב פוליסת ענף ביטוח נסיעות לחו"ל וכן בתחום ענף נלווה, כתב שירות "ביטול נסיעה מכל סיבה". רצף הפניות והאירועים הובילו אותנו לידי מחשבה שנכון יהיה לרכז את המידע שהתקבל ומכאן להפיץ ולשתף את העוסקים בענף ביטוח נסיעות לחו"ל מתוך ראיית המצב הנוכחי והערכה לתחזית עתידית.

בפתח הדברים אנו צופים כי על חברות הביטוח לקיים חשיבה מחדש לרבות תכנון מדויק ושונה של התאמת כיסויים ופרקי שירות וספקים חדשים בענף הבריאות דוגמת מעבדות שירות לבדיקת קורונה, מרכזי השהייה וכיו"ב. 

אנו עדים לעלייה גבוהה מאוד ברמת המודעות וצורך הלקוחות לעריכת פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל רחבה ומקיפה ככל שניתן. פועל יוצא מכך הינו כי הלקוחות יהיו פחות רגישים לעלות הפוליסה (פרמיית הביטוח) ויביעו התעניינות  גבוהה יותר לכיסויים שתעניק פוליסת הביטוח.

"שגרת קורונה"

עד למציאת מענה מדויק ויעיל למגיפת הקרונה, ענף ביטוח נסיעות לחו"ל יהיה בתוך "שגרת קורונה" ובהתאם לכך על חברות הביטוח יהיה לבצע התאמות וכיסויים כולל הערכות סיכונים מחודשת לרבות גבולות אחריות וספקי שירות מתאימים לתקופת "הביניים".

לפני תקופת הקורונה, היו לא מעט סיכונים בפרק הוצאות רפואיות ופרק האשפוז בביטוח נסיעות לחו"ל, עם המציאות החדשה אנו רואים החמרה בפרק זה בדגש על המקרים הבאים: 

> ביטולי טיסות בעקבות המגיפה וביטולי נסיעות עקב בדיקות קורונה בשדה התעופה טרם המראה של הנוסעים.
> עלייה רבה מאוד בחשיפה בגין הוצאות אשפוז של הנוסעים, קיים אתגר גדול מאוד לפיו במקרה של גילוי נגיף טרם חזרה לישראל לא קיימת אפשרות זמינה ומהירה להחזרת הנוסע לישראל. על הנוסע להיכנס מיידית לתהליך בידוד טיפול והשהייה. אורך ממוצע של טיפול כזה הינו 30 יום, מצב היוצר חשיפה גבוהה מאוד של חברת הביטוח לפרק הוצאות אשפוז ומצריך חלופות בהתאם דוגמת, טיסות פרטיות, הסכמים עם ספקים בחו"ל ועוד.

אנו צופים לשתי גישות מרכזיות של חברות הביטוח למצב מסוג זה:

הגישה המחמירה:

  • ביצוע אקטואריה והערכת סיכונים תכופה יותר.

  • קביעת תעריפי ביטוח בהתאם למדינת היעד ולא יבשת.

  • תהליך ארוך ומורכב לצירוף לקוחות לכיסוי ביטוחי זה-תהליך המחייב רכישת הכיסוי באמצעות סוכן ביטוח מורשה ולא בערוצים הפתוחים.

  • החמרה בתנאי ההצטרפות, לפיה לנוסעים בעלי מצב רפואי קיים או אוכלוסיית גיל שלישי (קבוצות הסיכון) לא תהייה אפשרות לערוך כיסוי ביטוחי שכן הדבר יכול להוביל להימור ולא להערכת הסיכון.

הגישה המקלה:

  • הערכת סיכונים שונה מהערכה תכופה. לדוגמה, ביצוע הערכת סיכונים בעקבות התפרצות נוספות של המגיפה.

  • פרמיית הסיכון תמשיך להיות בהתאם ליבשת ולא למדינות.

  • אופציית הרכישה וההצטרפות תהייה זמינה ועצמאית ולפיה תינתן אפשרות לרכישת פוליסה מראש (טרם הוחלט כמה זמן לפני הנסיעה).

כל אחת מהגישות מציגות הערכת סיכונים של חברות הביטוח ומה הנגזרות של המציאות החדשה.
אנו מעריכים כי בעוד 24 חודשים מרגע המשבר המצב יהיה זהה בכלל החברות ותהייה גישה אחידה לכולם.

מה באופק?

בכדי לנתח טוב יותר את העתיד לטווח הרחוק, נדרש להביט על תקופת השינוי במבט של שנתיים קדימה מרגע קרות המשבר. להערכתנו, בשנה הקרובה, לא תהיה הרגשה של תקופת השמיים הפתוחים, נהייה עדים לטיולי איכות (בוטיק) ולנסיעות עסקים בעיקר. אנו צופים כי בתקופת הביניים (24 חודש) מרגע המשבר לא תהייה אפשרות לאוכלוסיית הגיל השלישי וכן לקבוצות הסיכון לרכישת ביטוח נסיעות לחו"ל, הוצאות רפואיות וכיו"ב. בנוסף, יתכן שבדיקות קורנה בשדה התעופה יחליפו את הבידוד בהגעה לארץ היעד ובחזרה לארץ.

אנו מעריכים כי בתוך השנה מרגע ההתפרצות הראשונה תהייה מגמת עלייה ברכישת חבילות נופש לחו"ל. תהייה הרגשה שהמגיפה "נעלמה מהעולם" אולם אנו צופים כי מדובר בסיכון רחב יותר לביטוח נסיעות לחו"ל שכן הגל השני חלילה אם יקרה יהיה שונה בעוצמתו מהראשון ובהתאם יש להערך.

שקף למאמר.png

מודעות לכיסויים, לפוליסה ולא רק למחיר

להערכתנו, המשבר הוביל לשינוי והבנה מעמיקה ביותר לפיו ציבור הנוסעים לחו"ל יערוך ביטוח מדויק והולם לצרכיו.

אנו צופים כי הלקוחות יחפשו ערך בכיסויים יותר מאשר במחירים. זו העת לחברות הביטוח לקיים הערכת מצב ולהיות ראשונות בפתרונות לתקופה הביניים ולתקופה שבאה אחריה אשר טומנת בחובה העמקה ויצירתיות בקצב אחר.

המצב שנוצר כאן הוא כזה שלקוחות לא יעלו על טיסה ללא ביטוח מתאים.

בברכת בריאות טובה לכולם :-)

bottom of page