top of page

המסלול הנכון לחסכון

harel_logo_solid_colord_No_Slogen.jpg
itzick simon png logo

קבלני שיפוצים זה המסלול הנכון לחסכון שלכם

שירות מיוחד בתחום הביטוח וחסכון לקבלני שיפוצים הכולל התאמת פנסית חובה לעצמאים וקרן השתלמות, ובמקביל ליהנות מהטבות המס הניתנות לעצמאים ע"י המדינה, אובדן כושר עבודה וכיסוי לנכות.

לקוחות איציק סימון סוכנות לביטוח, אתם זכאים לפגישת שירות מקיפה בתחום הפנסיה והביטוח

לתיאום פגישה

תודה, פנייתך התקבלה

*אין באמור לעיל תהליך של ייעוץ פנסיוני או המלצה או ייעוץ כלשהו לביטוח כזה או אחר

bottom of page