ביטוח תאונות אישיות

לנהגי הספורט המוטורי בישראל

ענפי ספורט הנחשבים כמסוכנים במיוחד דורשים בין היתר מהעוסקים בהם רמות גבוהות של קושי ו/או מאמץ גופני בנוסף להיתר מיוחד וחלקם אף אינם מכוסים במסגרת החבילות הסטנדרטיות שמוצעות על ידי חברות הביטוח השונות.

אקו ביטוח ופיננסים מבטיחים כיסוי מיוחד לתאונות אישיות לנהגי הספורט המוטורי בישראל בתנאים אטרקטיביים כולל כיסוי מיוחד לפעילות ספורט מוטורית.

 לקבלת הצעה 

פיצוי שברים וכוויות

פיצוי בגין ניתוח עקב פגיעה אורטופדית מתאונה

פיצוי בגין מצב סיעודי (כתוצאה מתאונה)

פיצוי יומי בגין אשפוז בבית חולים עקב תאונה

eco logo

פיצוי מוות ו/או נכות

השתתפות בהוצאות בגין ניתוח פלסטי מתאונה

>  אפשרות הרחבה עבור פיצוי שבועי כתוצאה מתאונה (נכות תעסוקתית)  > אפשרות לשילוב כיסויים חובה מקיף וצד ג'

>  כיסוי מודולארי עד 500,000 ₪ מוות ו/או נכות מתאונה או עד 1 מלש"ח.