top of page

ההטבות שלכם בביטוח

EAI_logo_BLUE RGB.png

לינק לרכישה ישירה של ביטוח נסיעות לחו"ל

מה חשוב לדעת

כדי להגיע לעמוד זה יש למלא את טופס ההרשמה כולל סימון הצהרה. במידה וקיבלת את הלינק והגעת לא דרך טופס ההרשמה, חשוב להבין שיש למלא את טופס ההרשמה בעמוד הראשי ואז לגשת ללינק הרכישה.

הסיוע יוענק למשרת מילואים ומשפחתו ששירת 30 ימים ומעלה במסגרת צו 8 "חרבות ברזל".

ביטוח רכב

נכון לרגע זה לא ניתן להשלים את התהליך באופן דיגיטלי. כדי להשלים את התהליך, ניתן לפנות אלינו דרך כתובת המייל: office@eai-ins.co.il

התנאים המלאים והקובעים הם אלו הרשומים בפוליסה הביטוח וברכישת הכיסויים והרחבות חרבות ברזל הנדרשים.

הצהרה שגויה או לא נכונה תגרום לביטול הטבות חרבות ברזל בפוליסת הביטוח.

כל הזכויות שמורות לקבוצת eai ביטוח סיכונים והשקעות ©  

bottom of page