top of page
לתיאום פגישה

 לבחירה: פרונטלית/זום/טלפונית

תודה, פנייתך התקבלה

harel_logo_solid_colord_No_Slogen.jpg
lgo_s.png

המסלול הנכון לחסכון שלך

עובדים ועובדות חברת מיקוד אבטחה, אתם ובני משפחותיכם זכאים לפגישת שירות מקיפה בתחום הפנסיה, הביטוח וחסכון לפרישה.

ריכוז נתוני ביטוח ופנסיה

התאמה ותכנון מסלול חסכון

בחינת דמי הניהול הקיימים

שירות מיוחד של EAI בתחום הביטוח וחסכון לפרישה הכולל ריכוז נתונים, ביטוח ופנסיה, התאמת ותכנון מסלול חסכון המותאם ונכון עבורך.

*אין באמור לעיל תהליך של ייעוץ פנסיוני או המלצה או ייעוץ כלשהו לביטוח כזה או אחר.

bottom of page